VINA LiTe Cung cấp giải pháp tổng thể về hệ thống quản lý bãi xe thông minh

VINA LiTe Cung cấp giải pháp tổng thể về hệ thống quản lý bãi xe thông minh

Phần mềm quản lý bến xe là phần mềm được nghiên cứu và phát triển độc quyền bởi Công ty TNHH VINA LiTe, đây là một giải pháp công nghệ tiên tiến giúp việc quản lý các phương tiện trở nên linh hoạt, hiệu quả bằng các tính năng như: thống kê, báo cáo, kiểm soát và lưu trữ thông tin xe vào ra ở bãi gửi xe,

Nhẹ nhàng và đơn giản với giải pháp quản lý bãi xe thông minh hiệu quả với VINA Packing