CAMERA HÀNH TRÌNH

CAMERA HÀNH TRÌNH

Camera hành trình ô tô là một trong những thiết bị kỹ thuật số được các lái xe tin dùng. Bỏi các tính năng hữu hiệu của nó. Camera có khả năng ghi hình theo dõi, và hơn thế nữa nó còn có khả năng định vị chỉ đường cho lái xe.

Đang cập nhật!